Wiadomości branżowe

Grupa Nokaut: zgoda na przejęcie Morizon S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut zatwierdziło nabycie przez spółkę 22,4% udziałów Morizon.pl - notowanej na NewConnect grupy wyszukiwarek w sektorze nieruchomości, która będzie posiadać 100% udziałów w Melog.com - czołowym polskim wydawcy serwisów nieruchomościowych oraz usług dla branży nieruchomości. Transakcja zrealizowana będzie w całości w formie gotówkowej i

Walne Zgromadzenie Grupy Nokaut zatwierdziło nabycie przez spółkę 22,4% udziałów Morizon.pl – notowanej na NewConnect grupy wyszukiwarek w sektorze nieruchomości, która będzie posiadać 100% udziałów w Melog.com – czołowym polskim wydawcy serwisów nieruchomościowych oraz usług dla branży nieruchomości. Transakcja zrealizowana będzie w całości w formie gotówkowej i wyniesie 5,9 mln złotych. Docelowo Grupa Nokaut.pl nie wyklucza przejęcia całości akcji Morizon.pl. Inwestycja w znaczącym stopniu zdywersyfikuje działalność Grupy Nokaut na rynku polskim i pozwoli na zbudowanie drugiego filaru, który ma szanse stać się głównym biznesem firmy.

Na początku stycznia Grupa Nokaut podpisała ponadto warunkowe umowy kupna akcji spółki Morizon S.A. z trzema akcjonariuszami tej spółki. Łącznie zawarte umowy dotyczą 2 337 500 akcji spółki Morizon S.A., co stanowi 18,70% jej kapitału zakładowego. W ramach umów trzej akcjonariusze Morizon S.A. zobowiązali się do odsprzedania tej liczby akcji za łącznie 3 zł w przypadku, gdy Grupa Nokaut obejmie do 21 stycznia 2014 co najmniej 8 mln akcji serii E, zaś skonsolidowany zysk netto Morizon S.A. za 2014 rok będzie niższy niż 2 mln zł. Realizacja umów warunkowych może zwiększyć udział Grupy Nokaut w kapitale spółek Morizon i Melog do 29% oraz obniżyć wycenę bazową transakcji do kwoty 20 mln zł. Umowy warunkowe dały akcjonariuszom Grupy Nokaut dodatkowe zabezpieczenie planowanej transakcji nabycia akcji Morizona w przypadku osiągnięcia przez Morizon i Melog niesatysfakcjonujących wyników finansowych.

W grudniu 2013 Morizon S.A. podpisała umowę nabycia 100% udziałów Melog.com, największego w Polsce niezależnego wydawcy specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości, właściciela m.in. popularnych serwisów ogłoszeniowych: oferty.net, domy.pl, komercyjne.pl, noweinwestycje.pl, bezposrednie.com oraz oprogramowania DomyPro i Agencja3000.

?Dywersyfikacja naszej działalności ? którą zapowiedzieliśmy w ramach nowej strategii ? zakłada poszerzenie Grupy o takie usługi internetowe, które uzyskują przychody w minimalnym stopniu uzależnione od SEO. To właśnie istotna dla nas charakterystyka spółek Morizon.pl oraz Melog.com. Ponadto nieruchomości i kredyty hipoteczne to jeden z największych sektorów gospodarki ? i prognozowany jest długoterminowy wzrost rozmiaru tego rynku. Cały proces zakupu odbędzie się na warunkach bardzo głębokiego dyskonta w porównaniu do zagranicznych wycen oraz z gwarancją dotyczącą wyników firmy ze strony głównych akcjonariuszy Morizon. Podtrzymujemy także dotychczasowe deklaracje odnośnie partnera strategicznego dla wyszukiwarki cenowej Nokaut.pl? ? powiedział Sławomir Topczewski, p.o. prezes zarządu Grupy Nokaut.pl.

Spółka Morizon.pl ? na początku grudnia 2013 roku ? podpisała umowę inwestycyjną, zakładającą przejęcie kontroli nad spółką Melog.com.

?Wcześniejsze przejęcia ? w kwietniu 2013 roku spółki Media Nieruchomości oraz rozpoczęte w grudniu 2013 roku wydawcy serwisów nieruchomościowych Melog.com ? pozwoliły nam umocnić naszą dotychczasową pozycję na rynku nieruchomości internetowych w Polsce. Zaangażowanie się w naszą działalność tak silnego gracza na rynku e-commerce, jakim jest Grupa Nokaut.pl, nie tylko istotnie zwiększy nasz zasięg wśród milionów Polaków zainteresowanych kupnem czy najmem nieruchomości, ale także ułatwi osiągnięcie w niedalekiej perspektywie pozycji niekwestionowanego lidera na rynku ? powiedział Bolesław Drapella, prezes zarządu Morizon.pl.

?Koniec 2013 roku był dla nas niezwykle intensywnym okresem. Dokonująca się konsolidacja z Morizon S.A. to kolejny krok do osiągnięcia pozycji lidera na rynku nieruchomości w internecie. Mając jednak na uwadze dynamicznie rosnący rynek nieruchomości online oraz stale zmieniający się krajobraz na całym rynku internetowym widać, że konieczne będą dalsze działania konsolidacyjne. Nabycie przez Grupę Nokaut akcji Morizon SA pozwoli na konsekwentną realizację naszych planów biznesowych. Jestem przekonany, że dzięki podjętej współpracy wzmocnimy nasze pozycje również w niezwykle dynamicznym sektorze e-commerce? ? powiedział Jarosław Święcicki, prezes zarządu Melog.com

Grupa Nokaut narastająco po trzech kwartałach 2013 roku zanotowała przychody w wysokości 8,55 mln zł, o 18% wyższe rok do roku. Zwiększenie przychodów było efektem podwyższenia jakości serwisu i jego skuteczniejszej monetyzacji (wzrost stawki aCPC), wzrostu uśrednionej liczby przejść jednego użytkownika serwisu Nokaut.pl do sklepu internetowego (aUCR) oraz zwiększenia liczby użytkowników (RU) odwiedzających serwis Nokaut.pl.

Źródło Grupa Nokaut S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy