Wiadomości branżowe

TelForceOne po 4Q 2010: Doskonały cały rok ? wzrost przychodów o 10,5% oraz zysku netto o 113,7 % r/r.

Grupa Kapitałowa TelForceOne, lider rynku akcesoriów mobilnych oraz aparatów komórkowych kategorii Dual-Sim i Simple Life podsumowuje rok 2010 z poczuciem sukcesu. W samym czwartym kwartale 2010 r. skonsolidowane przychody

Grupa Kapitałowa TelForceOne, lider rynku akcesoriów mobilnych oraz aparatów komórkowych kategorii Dual-Sim i Simple Life podsumowuje rok 2010 z poczuciem sukcesu. W samym czwartym kwartale 2010 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 37,4 mln PLN w stosunku do 25,3 mln PLN w analogicznym okresie roku 2009. Zysk netto w samym czwartym kwartale 2010 r. wzrósł o 53,7%, z 0,9 mln PLN w 4Q2009 do 1,4 mln PLN. W całym roku 2010 spółka wygenerowała  przychody na poziomie 113,1 mln PLN wobec 102,3 w roku 2009.

Spółka TelForceOne w okresie  dwunastu miesięcy 2010 r.  znacząco poprawiła także rentowność i inne parametry finansowe. Marża EBITDA wzrosła z 7,5% w roku 2009 do 9,2% dając wzrost o 1,7 p.p. Marża zysku netto poprawiła się w tym okresie o 1,8 p.p.,  z 2,0 % w 2009 r. do 3,8 % w roku ubiegłym. Spółka prezentuje dobre wyniki jednocześnie utrzymując dyscyplinę kosztową. Koszty sprzedaży w okresie dwunastu miesięcy 2010 r. zmniejszyły się o 11%, w stosunku do roku poprzedniego, a koszty ogólnego zarządu o 10%.

Zakończyliśmy rok 2010 z poczuciem dużej satysfakcji. Wszystkie przeprowadzone przez nas działania ukierunkowane na optymalizację procesów sprzedaży, dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw, jak również konsekwentnie utrzymywana dyscyplina kosztowa pozwalają nam dziś prezentować znaczące wzrosty. – powiedział Wiesław Żywicki, Wiceprezes zarządu  TelForceOne SA.

Dziś możemy już powiedzieć, że Grupa Kapitałowa  TelForceOne ma ustabilizowaną pozycję rynkową nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Koncentrujemy się także na dalszej ekspansji z myślą o rynkach zachodnich. Powodem naszej szczególnej satysfakcji jest fakt, iż 51,6% sprzedaży Grupy stanowi sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, pozostałe 48,4% to sprzedaż krajowa. Taki wynik możliwy jest między innymi dzięki bardzo dobrze funkcjonującej i rozbudowywanej sieci partnerów dystrybucyjnych oraz dzięki współpracy z operatorami telefonii komórkowej .- dodał Wiesław Żywicki.

A to już wiesz?  Social media po chińsku

Motorem przychodów Grupy Kapitałowej TelForceOne pozostaje wciąż spółka Myphone, będąca producentem telefonów komórkowych sprzedawanych pod własną marką myPhone. Przychody spółek zagranicznych: CPA Czech i CPA Słowacja stanowią już 39,7% w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej. Na taki wynik przekłada się m.in. efekt współpracy lokalnej  z operatorem T-Mobile, którego łączna wartość umów w roku 2010 przekroczyła 16, 12 mln PLN.

W roku 2011 będziemy w dalszym ciągu koncentrować się na rozwoju organicznym wykorzystując optymalnie konstruowaną sieć partnerów dystrybucyjnych oraz dostosowany do potrzeb rynkowych model operacyjny  spółki. Będziemy dążyć do utrzymania pozycji rynkowej w kluczowych segmentach naszej działalności oraz do stabilnego i konsekwentnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.- dodał Wiesław Żywicki. 

 

[mln PLN]

1-4Q

2009

1-4Q

2010

zmiana

Przychody

102,3 

113,1

+10,5%

Zysk brutto na sprzedaży

36,0 

39,0

+8,4%

marża brutto na sprzedaży

35,1%

34,5%

-0,7 p.p.

EBIT

5,6

8,5

+53,1%

marża EBIT

5,4%

7,5%

+2,1 p.p.

EBITDA

7,7

10,5

+35,3%

marża EBITDA

7,5%

9,2%

+1,7 p.p.

Zysk netto

2,0

4,3

+113,7%

marża netto

2,0%

3,8%

+1,8 p.p.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy